kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

Do konkursu o tytuł: Mistrza Rachunkowości, przystąpili uczniowie klasy czwartej technikum kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista, którzy rozwiązywali zadania z kwalifikacji AU.36 - Prowadzenie rachunkowości.

Zadania wykonywane były w programie księgowym Rewizor GT oraz w formie papierowej: sporządzanie dokumentacji księgowej, wykonanie planu amortyzacji, przeprowadzanie kalkulacji kosztów, sporządzanie analizy finansowej, interpretowanie wyników i ocenianie działalności firmy.

W bieżącym roku szkolnym, w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią, zmieniono regulamin konkursu. W ocenie wyników, uwzględniono dodatkowo – samodzielność pracy i zaangażowanie uczniów oraz systematyczność wykonywanych zadań.

Podsumowując wyniki komisja konkursu stanęła przed dylematem – „Czy mistrz może być tylko jeden?”

Okazuje się, że niekoniecznie, ponieważ tytuł Mistrza Rachunkowości w roku szkolnym 2020/2021 uzyskały dwie uczennice klasy 4 te .

Mistrzyniami zostały: Patrycja Chmiel i Magdalena Margol.

4te

Szkolne Mistrzynie Rachunkowości, zostały też docenione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, ponieważ Magdalena Margol uzyskała wynik z części praktycznej na poziomie 100%, natomiast Patrycja Chmiel blisko 100%.

Na wyróżnienie zasłużyły również Kamila Salasa i Patrycja Bartoszewska.


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo