kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 absolwenci

       Nietypowe, ale wyjątkowe pożegnanie Maturzystów w naszej szkole odbyło się 30 kwietnia.  Bez uroczystej akademii, bez obecności całej społeczności szkolnej, bez tradycyjnych przemówień…   Mimo wszystko udało się  stworzyć nastrój powagi i podkreślić doniosłość chwili. 

       Absolwenci naszej szkoły  zakończyli  4-letnią naukę i  w niezwykłej sytuacji pandemicznej rozpoczynają dorosłe życie. Każdy z nich doświadczył trudów nauki i problemów, jakie dodatkowo narzuciła rzeczywistość. Wszyscy  ukończyli edukację i mogą o sobie powiedzieć: „Daliśmy radę. Wy też możecie”. Taki przekaz pozostawili młodszym rocznikom.

       Teraz przed Absolwentami egzamin maturalny i życie, które, mimo trudnych warunków osobistego rozwoju, mogą kształtować według swoich przekonań i szukać własnej przestrzeni do samorealizacji.

       Społeczność naszej szkoły pożegnała tegorocznych Absolwentów  w formie przekazu medialnego.

       Nietypowe, ale wyjątkowe pożegnanie Maturzystów w naszej szkole odbyło się 30 kwietnia.  Bez uroczystej akademii, bez obecności całej społeczności szkolnej, bez tradycyjnych przemówień…   Mimo wszystko udało się  stworzyć nastrój powagi i podkreślić doniosłość chwili. 

       Absolwenci naszej szkoły  zakończyli  4-letnią naukę i  w niezwykłej sytuacji pandemicznej rozpoczynają dorosłe życie. Każdy z nich doświadczył trudów nauki i problemów, jakie dodatkowo narzuciła rzeczywistość. Wszyscy  ukończyli edukację i mogą o sobie powiedzieć: „Daliśmy radę. Wy też możecie”. Taki przekaz pozostawili młodszym rocznikom.

       Teraz przed Absolwentami egzamin maturalny i życie, które, mimo trudnych warunków osobistego rozwoju, mogą kształtować według swoich przekonań i szukać własnej przestrzeni do samorealizacji.

       Społeczność naszej szkoły pożegnała tegorocznych Absolwentów  w formie przekazu medialnego.

https://www.facebook.com/zetkakrasnystaw/videos/2903643669902783


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo