kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

Dar krwi - darem serca

IMG 2026

Krew jest jednym z największych darów, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi.

IMG 2027

1 października 2020 roku Samorząd Uczniowski zorganizował wyjście do Punktu Poboru Krwi w Krasnymstawie. 

Głównym celem akcji było pozyskanie krwi dla jak największej liczby potrzebujących, głównie poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz  nieszczęśliwych wypadkach losowych. Pomagamy wszystkim potrzebującym, mając na uwadze, że kiedyś sami możemy potrzebować takiego daru serca. Rodzaj niebezpieczeństwa, z jakim stykamy się na co dzień zobowiązuje do szeroko pojętego humanitaryzmu na rzecz drugiego człowieka oraz do propagowania idei niesienia pomocy nie tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, ale również w szeroko rozumianych akcjach.

Wszystkim, którzy darem swego serca zechcieli się podzielić, składamy serdeczne podziękowanie. 

Zachęcamy jednocześnie wszystkich pełnoletnich uczniów do udziału w kolejnej akcji oddawania krwi - już w następnym miesiącu (listopad). 

 

Wszystkim dawcom dziękujemy i kolejny raz gratulujemy szkolnym bohaterom – RATUJECIE LUDZKIE ŻYCIE!!!


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo