kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

podrecznik

Wykaz podręczników do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 (znajduje się poniżej w załączniku). 

Klasa I 

Technikum:

technik ekonomista

technik pojazdów samochodowych 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

Klasa I

Szkoła Branżowa I Stopnia :

kucharz

murarz - tynkarz

mechanik pojazdów samochodowych


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo