kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

Nasi uczniowie uczestniczyli w konsultacjach w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą 2030.

Możliwość  pracy nad tym nowatorskim i odbiegającym od standardowych strategii dokumentem, mieli członkowie naszego SU.

Dokument ma przedstawiać usystematyzowane kierunki i wizję rozwoju naszego miasta i zaangażuje w ich realizację wszystkie szczeble samorządu i rządu, żeby wspólnie budować przyszłość.

Do prac nad strategią zaproszony został ekspert – Pani Agnieszka Smreczyńska – Gąbka.

Oprócz naszych samorządowców w Urzędzie Miasta pojawili się Burmistrz Krasnegostawu pan Robert Kościuk, przedstawiciele różnych sektorów publicznych urzędu i uczniowie z innych szkół z terenu miasta. Warsztaty były bardzo pracowite, kreatywne i owocne, wszyscy bardzo zaangażowali się w pracę nad tym jakże ważnym dla naszego lokalnego społeczeństwa dokumentem.

Wierzymy, że dołożyliśmy parę cegiełek, aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich mieszkańców naszego wciąż rozwijającego się miasta.

IMG E03341 Copy

 


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo