kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

sad

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Sądzie!!!

Ostatnio 21 października  2019 roku uczniowie klas technikum ekonomicznego, fryzjerskiego i pojazdów samochodowych udali się  z wizytą do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Nie, nie…. Nie jako strona postępowania, ale w celach edukacyjnych.

Wchodząc do Sądu trzeba było przejść przez bramkę „bezpieczeństwa”. Plecaki i torebki zostały sprawdzone specjalnym urządzeniem , aby nie wnieść na teren Sądu niebezpiecznych narzędzi. Co ciekawe w jednej z torebek pracownicy ochrony zlokalizowali nożyczki szkolne, które należało zostawić w depozycie na czas obecności w Sądzie.

Młodzież miała okazję uczestniczyć jako publiczność w rozprawie karnej, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. Po rozprawie Pan Sędzia bardzo precyzyjnie opowiedział uczniom, na czym polega jego praca, jak funkcjonują sądy w Polsce, na czym polega zasada dwuinstancyjności postępowania, jakie kary mogą być wymierzane w sprawach karnych, co to jest zatarcie wyroku.

Następnie dzięki uprzejmości pracowników Sądu uczniowie zostali oprowadzeni po Sądzie. W Wydziale Ksiąg Wieczystych Dyrektor Wydziału opowiedział o istocie ksiąg wieczystych i ich znaczeniu w obrocie nieruchomościami.

Wydział Rodzinny i Opiekuńczy to następny przystanek wizyty w Sądzie. Pracownicy Wydziału przedstawili uczniom katalog spraw, którymi zajmuje się ten wydział.

Ostatnim miejscem, do którego trafili uczniowie to Prokuratura Rejonowa działająca w budynku Sądu. Pan Prokurator bardzo obrazowo opowiadał, czym zajmuje się w swojej pracy, zaznaczając, że jest to praca dla ludzi o mocnych nerwach.

Wycieczka do Sądu była dla uczniów ciekawym doświadczeniem. Uczniowie dzięki niej będą w przyszłości wiedzieć jak zachować się w Sądzie. Po kolorach lamówki kołnierza będą mogli rozpoznać kto jest sędzią, kto prokuratorem, a kto obrońcą w procesie.

opiekun: Katarzyna Mańko


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo