kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

  

Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej miejscowości.

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego, w której nasi uczniowie chętnie więli udział  w głosowaniu i mogli zdecydować o przeznaczeniu środków z budżetu Krasnegostawu i wpłynąć na zmianę  naszego otoczenia.  Zależy nam na rozwoju miasta i czekamy z niecerpliwością na wyniki.

Koordynację nad przeprowadzeniem głosowania sprawował Samorząd Uczniowski.

g2

g3

 g4

 


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo