kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

LQ 2019 BOHATERON w Twojej Szkole     

 

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji - ,,POKAŻ, ŻE PAMIĘTASZ - Wyślij kartkę lub list do Powstańców Warszawskich".

Zapraszamy wszystkich uczniów ZS nr 1 do udziału w akcji !!!

 

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego

oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria,

których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

DLACZEGO BOHATERON?

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”.

Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację.

Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji

dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób,

które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania

PAMIĘĆ

Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami,

a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu umożliwiamy

każdej zainteresowanej osobie wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego.

Przez trzy edycje kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad pół miliona kartek! Wszystkie dowody uznania

za naszym pośrednictwem trafiły do Powstańców, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń.

By promować postawy patriotyczne i działania związane z propagowaniem wiedzy o historii Polski XX wieku, w 2019 roku

ustanowiliśmy Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. W szczególnym roku 75. rocznicy wybuchu

Powstania Warszawskiego chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę opowiadania naszej historii przez nas samych

– ponieważ inni zrobią to za nas – niekoniecznie utrwalając prawdę.


plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo