2

Zmarł  Krzysztof  Cabaj

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 czerwca  2019 roku zmarł nagle nasz kolega Krzysztof Cabaj. Miał 53 lata.

Niemal przez całe swoje życie zawodowe związany był z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Pracował jako nauczyciel  historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Uczestniczył w realizacji wielu projektów związanych z funkcjonowaniem szkoły. Od momentu rozpoczęcia pracy w 1993 roku był również  wielokrotnie wychowawcą młodzieży.

Krzysztof był człowiekiem towarzyskim -  zawsze  młody duchem, wesoły, energiczny i pełen nowych pomysłów.

Takim Go zapamiętamy.

Będzie nam brakowało Jego pozytywnej energii.