kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 IMG 3259

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, w podniosłej atmosferze, w obecności dyrektora szkoły pana Wojciecha Maślony, wychowawców, nauczycieli oraz młodszych koleżanek i kolegów, z murami Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie imienia Tadeusza Kościuszki, rozstali się tegoroczni maturzyści.

Uroczystość, swoją obecnością uświetnił Starosta Krasnostawski – pan Andrzej Leńczuk.  Pogratulował absolwentom uzyskania świadectw dojrzałości oraz życzył sukcesów na zbliżających się egzaminach maturalnych i spełnienia marzeń związanych z wybraną ścieżką kariery zawodowej. Podkreślił, że wszyscy powinniśmy przyczynić się do budowania pokoju w kraju i na świecie.

Następnie tegoroczni maturzyści odebrali z rąk Dyrektora Szkoły pana Wojciecha Maślony i Starosty Krasnostawskiego nagrody i dyplomy.

Nagrodę Starosty Krasnostawskiego za najlepsze wyniki w nauce otrzymała uczennica klasy IV tpf kształcąca się w zawodzie technik ekonomista - Kinga Kuczma oraz Olga Kociubińska z klasy 4 tz kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nagrody z ramienia Rady Rodziców za wysokie wyniki w nauce, frekwencji i na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz za pracę na rzecz szkoły, czytelnictwo, udział w licznych konkursach, otrzymali uczniowie: Kinga Kuczma (technik ekonomista), Aleksandra Hałas (technik ekonomista),Weronika Potębska (technik ekonomista), Mateusz Czwórnóg (technik pojazdów samochodowych), Kacper Buraczyński (technik pojazdów samochodowych), Jarosław Chwała (technik pojazdów samochodowych), Daniel Piętal (technik pojazdów samochodowych), Olga Kociubińska (technik żywienia i  usług gastronomicznych), Mateusz Szaron (technik żywienia i usług gastronomicznych).

Uroczystość zakończył program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich pod kierownictwem pani Małgorzaty Typiak i pani Bożeny Cieszko-Pankiewicz. Uczniowie zaangażowani w przygotowaniu uroczystości to: Aleksandra Chruściel, Kacper Bochyński, Amelia Urbańska, Izabela Kwiatosz, Weronika Karauda, Karolina Kucharska, Michał Kowalczyk, Krystian Wójcik, Sylwia Rosolińska, Karolina Rosolińska, Magdalena Stasak, Natalia Brzozowska, Bartłomiej Chachaj.

Na zakończenie pan dyrektor podziękował występującym uczniom, którzy wprowadzili wszystkich zebranych w sentymentalny nastrój, życzył absolwentom powodzenia na maturze i zaprosił ich do odwiedzania szkoły.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym absolwentom i życzymy sukcesów podczas egzaminów maturalnych.


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo