kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

konkursy

Zapraszamy uczniów ZSP nr 1 do udziału w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielami ekonomicznych przedmiotów zawodowych.

W załączniku dołączamy bazę pytań i regulamin konkursu.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

 Konkurs przebiega w trzech etapach, które organizowane są w ciągu jednego roku szkolnego.

 I etap konkursu – szkolny 

  Szkolny Komitet Konkursowy przygotowuje test wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym.

Jeżeli wyniki testu nie pozwalają na wyłonienie dwóch zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało więcej niż 2 uczestników) istnieje konieczność zorganizowania dogrywki w formie ustalonej przez Szkolny Komitet Konkursowy.

Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Test opracowany przez Szkolny Komitet Konkursowy składa się z 25 pytań.

 I etap szkolny konkursu jest organizowany do 25 listopada roku szkolnego, w którym organizowany jest konkurs.

 II etap konkursu – regionalny

III etap konkursu - centralny

Warto znać swoje prawa w pracy !!!

Koordynator konkursu - pani Katarzyna Mańko


plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo