kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

zebranie rodz

Dyrekcja Zespołu Szkół  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie serdecznie zaprasza rodziców/opiekunów na zebranie, które odbędzie się 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej. Celem zebrania jest podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów.

Serdecznie zapraszamy           

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo