kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

Jak poprawnie złożyć wniosek o przyjęcie do szkół w Zetce      (Zespole Szkół nr 1 im. T. Kościuszki)

1. Nabór na rok szkolny 2023-2024 do naszej szkoły odbywa się za pomocą systemu naboru elektronicznego Vulcan.

2. Termin złożenia wniosku osobiście lub podpisane przez profil zaufany od dnia 15 maja 2023 do dnia 23-06-2023 [ale nie czekajcie na ostatnią chwilę].

3. Rejestracja i złożenie wniosków odbywa się pod adresem:

Nabór Szkoły ponadpodstawowe Lubelszczyzna - Logowanie (edu.com.pl)

4. Każdy z uczniów uczęszczający do szkoły podstawowej otrzymuje WYŁĄCZNIE w swojej szkole

login i hasło.

5. Wykorzystując login i hasło  należy zalogować się pod adresem z pkt. 3 (system poprosi o zmianę hasła – trzeba stworzyć własne)  i wybrać sposób złożenia wniosku [na początku] - osobiście lub elektronicznie [z podpisem profilem zaufanym].

6. Polecamy złożenie wniosku osobiście, ponieważ trudności z ewentualnym profilem zaufanym leża po stronie np. bankowości elektronicznej i nie mamy na to wpływu.

7. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól w formularzu – (wybór szkoły, zawodu) , trzeba wydrukować wniosek, podpisać przez kandydata i rodziców/prawnych opiekunów i przynieść do sekretariatu do naszej szkoły jeśli oczywiście nasza szkoła jest na pierwszym miejscu [tylko do szkoły pierwszego wyboru dostarcza się wniosek - przy wybraniu składanie wniosku osobiście].

8. Przy wyborze wniosku elektronicznego z profilem zaufanym trzeba koniecznie dokończyć wypełnianie formularza i zakończyć poprawnie wniosek. W przeciwnym wypadku wniosek nie pojawi się w systemie naboru elektronicznego [uczeń nie będzie w naborze], a przy niedokończonym wniosku nie będzie mógł nawet złożyć podania osobiście. W przypadku wątpliwości i chęci sprawdzenia, czy wniosek złożony elektronicznie trafił do systemu szkoły można zadzwonić do naszej szkoły tel. 82 576 37 55. Zaznaczamy że podpis profilem zaufanym nie leży w naszej gestii.

9. Pełna oferta naszej szkoły znajduje się na stronie: Oferta szkoły (zspnr1-krasnystaw.edu.pl)

10. Pomoc w rekrutacji można uzyskać w sekretariacie, polecamy szkoły macierzyste Podstawowe - tam wychowawca-informatyk ma obowiązek pomóc w wypełnieniu wniosku itp.

11. W wyjątkowych wypadkach, gdzie uczeń nie jest objęty system naboru elektronicznego [np. przeprowadzka z zagranicy, inne] uczeń zakłada konto samodzielnie pod wyżej wymienionym adres, oferujemy w miarę możliwości po uzgodnieniu terminu pomoc.

12. Wszelkie terminy są podane na stronie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.xhtml

13. Po poprawnym złożeniu wniosku w postaci elektronicznej w ciągu kilku dni uczeń logując się powinien zobaczyć komunikat zaakceptowane - w przeciwnym wypadku prosimy o kontakt, z tego też powodu prosimy o dokładne wpisywanie danych [niezbędny aktywny numer telefonu rodzica].

14. Po poprawnym złożeniu wniosku w postaci elektronicznej (komunikat, że wniosek został zaakceptowany) kandydat powinien zgłosić się do sekretariatu naszej szkoły, aby otrzymać skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie.