Oferta Szkoły Policealnej 2014/2015

Ocena użytkowników:  / 4
SłabyŚwietny 

Dla absolwentów wszystkich szkół średnich Szkoła Policealna Nr 1 przygotowała ofertę edukacyjną

na rok szkolny 2014/2015

Technik administracji

Kwalifikacja: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czas nauki 2 lata (4 semestry)
System zaoczny, zajęcia odbywają się: w piątek (od godz.15)  i w sobotę (od godz. 8.00), średnio co dwa tygodnie
Rok szkolny od września do czerwca
Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kształcimy osoby dorosłe w każdym wieku

 Nauka jest BEZPŁATNA!!!
 

 

Technik administracji

W roku szkolnym 2012/2013 nastąpiła zmiana sposobu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczy to również szkół policealnych.

W zawodzie technik administracji nie ma dużych zmian, gdyż jest jedna kwalifikacja (oznaczona literą „A”)

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

W czasie dwuletniej nauki słuchacz zdobywa wiedzę dotyczącą przepisów prawa pracy, prawa cywilnego,żeby na ich podstawie przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia i pracy. Istotne zagadnienia dotyczą postępowania administracyjnego. Ważną umiejętnością absolwentów będzie opracowanie budżetu jednostki finansów publicznych, sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej, przygotowania i opracowania spotkań służbowych, archiwizacji dokumentacji służbowej, obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej. Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy biurowej. W trakcie nauki słuchacze uczą się języka obcego zawodowego.                                                                                

  Zatrudnienie: Absolwenci mogą być zatrudnieni w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach powiatowych i urzędach gmin, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach oraz komórkach administracyjnych jednostek gospodarczych. Sami mogą prowadzić działalność gospodarczą (otworzyć własną firmę).

 Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe

Postaw na zawód!!!

 Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkoły publicznej, a zaświadczenia honorowane są przez:- ZUS, KRUS, Ośrodki Pomocy Społecznej

Kształcimy osoby dorosłe w każdym wieku. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej jest złożenie dokumentów w sekretariacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1 ,tel. (82)5763755

Wymagany komplet dokumentów:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( nie wymagamy matury )

- 4 fotografie

- dowód osobisty (do wglądu)
                                                               

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

 

 

 

Szukaj

Menu użytkownika