kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

TECHNIK BUDOWNICTWA


Symbol zawodu: 311204


Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju. Rynek pracy poszukuje dobrze wykształconej średniej kadry budowlanej do prowadzenia budów, pracy w biurach projektowych oraz w biurach prowadzących rozliczenia robót budowlanych. Pracodawcy w kraju i za granicą oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów technikum budowlanego.


W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent jest przygotowany do:

 • wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z budową domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich;
 • organizowania, koordynowania i kontroli robót związanych z wykonywaniem robót ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych;
 • kosztorysowania robót budowlanych stanu surowego, wykończeniowego oraz robót remontowych i rozbiórkowych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • sporządzania dokumentacji przetargowej oraz zarządzania budynkami;
 • organizowania i kontroli robót związanych z utrzymaniem, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych.

Nauka w technikum trwa 4 lata. W tym czasie uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:
  BUD.12. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.
  BUD.14. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.
Po zdaniu kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.


Szkoła kształci z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych (pakiet oprogramowania typu CAD, programy do kosztorysowania i inne). Wszyscy uczniowie podczas zajęć z przedmiotów zawodowych mają zapewniony do indywidualnej dyspozycji laptop.


Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji absolwenci otrzymują tytuł zawodowy Technika Budownictwa i mogą rozpocząć karierę zawodową, a po zdaniu matury można kontynuować naukę na studiach wyższych.
Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę – technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych wykonujących budynki oraz budowle inżynierskie;
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane;
 • organach administracji państwowej i samorządowej (np. urzędy gmin, starostwa);
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych;
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami (np. spółdzielnie mieszkaniowe);
 • pracowniach konserwacji zabytków, instytutach naukowo-badawczych;
 • absolwent może również założyć własną działalność gospodarczą.


Postaw na zawód Technika budowlanego.


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo